6416/2015-2.3
Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

6416/2015-2.3

31.07.2015

 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany


Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje začatie uvedeného správneho konania:

Žiadateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov "GARANT" Železničná 114, 076 43 Čierna nad Tisou, IČO 42094569

Predmet žiadosti: žiadosť o odstránenie lastovičích hniezd z bytového domu

Žiadosť doručená dňa: 30.07.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona je potrebné žiadosť o účastníctvo zaslať do 5 dní od zverejnenia tohto oznámenia a  to v písomnej alebo elektronickej forme ().