Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

6344/2016-6.3

24.06.2016

Žiadateľ: SHA-RAK s.r.o., Tatranská 35, 974 11 Banská Bystrica

Predmet konania: Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany podľa § 35 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na usmrcovanie, družbu a prepravu chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli v súvislosti s podnikateľským zámerom týkajúcim sa chovu rakov riečnych v uzavretých nádržiach na kulinárske a trhové účely.