hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

6254/2015-2.3

Žiadateľ Ing. Viliam Vozár O N O, Ovocinárska 10, 949 01 Nitra žiada o udelenie výnimky zo zákazov stanovených v § 35 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c)  zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, z dôvodu výrubu stromov v blízkosti elektrického vedenia a v jeho ochrannom pásme, na základe zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike. Žiadosť o účastníctvo je v zmysle § 82 ods. 3 potrebné zaslať písomne alebo elektronicky do 27.07.2015.