vydanie súhlasov na prieskum a výskum a povolenie výnimky z územnej a druhovej ochrany
Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

4175/2016-2.3

03.03.2016

Žiadateľ: Univerzita Komenského v Bratislave

Predmet žiadosti: žiadosť o vydanie súhlasu na výskum a prieskum podľa § 56 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. a povolenie výnimiek z územnej a druhovej ochrany k témam: rozšírenie a hybridizácia kuniek, hniezdna biológia vtákov, ekológia a fylogeografia drobných cicavcov a výskum a hniezdnych a lovných habitatov vybraných vtáčích druhov.