Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Súvisiace národné dokumenty

Národné dokumenty súvisiace s Dohovorom o biologickej diverzite

Národné stratégie ochrany biodiverzity a akčné plány pre ich implementáciu:
Národné správy pre Sekretariát Dohovoru o biologickej diverzite:
Indikátory biodiverzity:
Iné národné správy súvisiace s biodiverzitou: