Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov sťahovavého vodného vtáctva

Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov sťahovavého vodného vtáctva

Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov sťahovavého vodného vtáctva (angl. Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, ďalej len „Dohoda AEWA“) je v súčasnosti najväčšia nadregionálna medzinárodná dohoda, ktorá bola doposiaľ prijatá v zmysle článku IV Bonnského dohovoru (Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov). Dohoda je známa pod skratkou AEWA, ktorá vznikla spojením prvých písmen jej skráteného anglického názvu – African-Eurasian Waterbird Agreement. Pôsobnosť Dohody AEWA sa geograficky vzťahuje na oblasť, ktorou prechádzajú migračné trasy africko-euroázijského vodného vtáctva.

Podstatou zamerania Dohody AEWA je: 

Orgánmi Dohody AEWA sú: 

V Slovenskej republike za implementáciu Dohody AEWA zodpovedá Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, kontaktným miestom je odbor ochrany prírody a krajiny. 

Oficiálna stránka Dohody AEWA : http://www.unep-aewa.org/
DOKUMENTY:
Text Dohody AEWA (pdf, 64 kB)
AEWA - Informácia z 5. stretnutia zmluvných strán
Národné správy k AEWA