Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Cezhraničná spolupráca

HU - SK pracovná skupina pre ochranu prírody a krajiny

Dňa 27.02.2018 sa v Dunajskej Strede uskutočnilo zasadnutie slovensko-maďarskej pracovnej skupiny pre ochranu prírody a krajiny. Stretnutia sa zúčastnilo 17 zástupcov z Maďarska (Ministerstvo poľnohospodárstva, Správa národného parku Aggtelek) a Slovenska (Ministerstvo životného prostredia, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky), ktorí si vymenili aktuálne informácie týkajúce sa starostlivosti o územia európskej sústavy Natura 2000, riadenia národných parkov, ako aj nových bilaterálnych projektov. Prezentácie sa nachádzajú nižšie. Súčasťou stretnutia bola aj exkurzia do Chránenej krajinnej oblasti/Chráneného vtáčieho územia Dunajské luhy, kde bolo prezentované sprietočnenie Medveďovského ramena realizované v rámci projektov BROZ podporených z finančného nástroja LIFE.