Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Oznam pre verejnosť

06.06.2016

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje verejnosti, že Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Dúbravská cesta 9, Pavilón lekárskych vied, 840 05 Bratislava 4 podal dňa 26. mája 2016
- žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1 a 2 podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov,
- žiadosť o zrušenie rozhodnutí o súhlase na prvé použitie uzavretých priestorov č. 2402/298/2003-5.2-9-PPZ11/1, 2403/299/2003-5.2-14-PPZ11/2, 2328/282/2004-5.2-3-PPZ25, 25566/2009-2.3-7-PPZ63+O a č. 32373/2006-3.2.14-PPZ44.

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 11. júla 2016 na adresu: