Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Oznam pre verejnosť, 29.12.2009 – žiadosť o vydanie súhlasu so zavedením GM-rastlín do životného prostredia

29.12.2009

Odbor biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že dňa 11. 12. 2009 Centrum výskumu rastlinnej výroby, Piešťany požiadalo o vydanie súhlasu so zavedením geneticky modifikovaných vyšších rastlín línií a hybridov odvodených od cukrovej repy H7-1 do životného prostredia:

  1. žiadosť (pdf, 1  285 kB)
  2. posudok z posudzovania rizika (pdf, 306 kB)
  3. havarijný plán (pdf, 208 kB)
  4. informácia o spracovaní odpadu (pdf, 105 kB)

Ku zverejneným materiálom má verejnosť možnosť podávať pripomienky do 01. 02. 2010 na adresu