Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Oznam pre verejnosť, 29.12.2009 – žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov

29.12.2009

Odbor biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov, dňa 21.12.2009 podalo žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov zaevidovaných na MŽP SR pod č. 420129, 421129, 422129, 423129, 424129 s úrovňou ochrany 1.

Účel použitia: základný výskum.

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 29. 01. 2010 na adresu :