Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Oznam pre verejnosť, 28.1.2011

28.01.2011

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že dňa 17.1.2011 podal používateľ MONSANTO SLOVAKIA, spol. s r.o.,
Kukuričná 1, 831 03 Bratislava podľa § 17 zákona č. 151/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov žiadosť o vydanie súhlasu na dovoz geneticky modifikovanej kukurice MON 88017 určenej na zavedenie do životného prostredia.

Pripomienky verejnosti očakávame do 28. 02. 2010 na adrese