Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Oznam pre verejnosť 25.09.2013

25.09.2013

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že Chemický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava podal žiadosť o zmenu rozhodnutia č. 46777/2008-2.2.-7-PPZ61+O o súhlase na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1 (zrušenie súhlasu pre vybraný uzavretý priestor), dňa 18. 09. 2013, podľa § 36 ods. 1 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.
Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 25. 10. 2013 na adresu: .