Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Oznam pre verejnosť, 23. 02. 2011

22.02.2011

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že používateľ Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany podal žiadosť o súhlas so zavedením geneticky modifikovanej kukurice MON 88017 do životného prostredia

1. žiadosť (rtf, 14 MB)
2. posudok z posudzovania rizika (rtf, 270 kB)
3. havarijný plán (rtf, 125 kB)
4. informácia o spracovaní odpadu (rtf, 64 kB)
5. mapa (pdf, 49 kB) 

Pripomienky verejnosti očakávame do 25. marca 2011 na adresu .

 

Ing. Henrieta Čajková