Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Oznam pre verejnosť 21.4.2016

21.04.2016

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje verejnosti, že Evonik Fermas, s. r. o., 976 13 Slovenská Ľupča 938 podal dňa 20. apríla 2016 žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1 podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 20. mája 2016 na adresu: