Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OZNAM PRE VEREJNOSŤ, 21. 07. 2011

21.07.2011

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že dňa 08. 07. 2011 podal používateľ Lekárska fakulta UK, Bratislava, podľa § 13 ods. 1 písm. a/ zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 2 a zároveň požiadal podľa § 33 ods. 6 zákona o spojenie konania s posudzovaním ohlásenia podľa § 12 ods. 2 písm. b/ zákona.
Účel použitia: základný výskum.

 

Pripomienky verejnosti očakávame do 19. 08. 2011 na adrese diana.holubova@enviro.gov.sk .