Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OZNAM PRE VEREJNOSŤ, 18. 03. 2011

18.03.2011

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že používateľ Centrum rastlinnej výroby Piešťany podal žiadosť o zmenu rozhodnutia č. 17784/2009-2.3-9-ZZP14 o súhlase na prvé a každé ďalšie zavedenie geneticky modifikovaných hybridov kukuríc MON 89034 × NK603 a NK603 × MON 810 do životného prostredia:

1. žiadosť o zmenu rozhodnutia (rtf, 646 kB)
2. posudok z posudzovania rizika (rtf, 327 kB)
3. havarijný plán (rtf, 527 kB)
4. informácia o spracovaní odpadu (rtf, 58 kB)
5. mapy (pdf, 742 kB)

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 18. 04. 2011 na adresu:

Údaje, na ktoré sa používateľ odvoláva, sa nachádzajú v ozname zo dňa 12. 02. 2009