Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Oznam pre verejnosť, 15.2.2011

14.02.2011

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že používateľ Centrum výskumu rastlinnej výroby, Piešťany podal žiadosť podľa § 36 zákona č. 151/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov o zmenu udeleného rozhodnutia č. 21089/2010-2.2-8-ZZP 21 o súhlase so zavedením geneticky modifikovaných kukuríc 6853, 6896, 6902, 6936 a 6981 do životného prostredia.

 

 

Pripomienky verejnosti očakávame do 17. 03. 2011 na adrese .

 

Ing. Henrieta Čajková