Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OZNAM PRE VEREJNOSŤ - 14. 05. 2010

Odbor biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že ohlasovateľ Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Sienkiewiczova 1, 813 71 Bratislava podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon"), dňa 12. 05. 2010 podal žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1 a zároveň požiadal podľa § 33 ods. 6 zákona o spojenie konania s posudzovaním ohlásenia v uzavretých priestoroch podľa § 12 ods. 2 písm. b/ zákona.

Účel použitia: základný výskum.

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 10. 06. 2010 na adresu: