Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Oznam pre verejnosť, 12. 02. 2009 – žiadosť o vydanie súhlasu so zavedením geneticky modifikovaných vyšších rastlín kukurice MON 89034 x N603 a NK603 x MON 810 do životného prostredia

15.02.2009

Odbor biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že dňa 22. 01. 2009 podal ohlasovateľ Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany žiadosť o vydanie súhlasu na prvé a každé ďalšie zavedenie geneticky modifikovaných kukuríc MON 89034 x N603 a NK603 x MON 810  do životného prostredia:

  1. žiadosť (pdf, 420.28 kB)
  2. posudok z posudzovania rizika  (pdf, 465.68 kB)
  3. havarijný plán (pdf, 281.41 kB)
  4. informácia o spracovaní odpadu (pdf, 106.13 kB)

Ku zverejneným materiálom má verejnosť možnosť podávať pripomienky do 16. 03. 2009 na adresu