Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Oznam pre verejnosť, 12. 02. 2009 – žiadosť o vydanie súhlasu so zavedením geneticky modifikovaných vyšších rastlín kukurice Bt11 × MIR604 × GA21 A KUKURICE Bt11 × GA21 do životného prostredia

15.02.2009

Odbor biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že dňa 22. 01. 2009 podal ohlasovateľ Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany žiadosť o vydanie súhlasu so zavedením geneticky modifikovaných vyšších rastlín (kukurice Bt11 × MIR604 × GA21 a kukurice Bt11 × GA21) určených na zavedenie do životného prostredia:

  1. žiadosť (pdf, 664.96 kB)
  2. posudok z posudzovania rizika (pdf, 219.5 kB)
  3. havarijný plán (pdf, 235.46 kB)
  4. informácia o spracovaní odpadu (pdf, 106.01 kB)

Ku zverejneným materiálom má verejnosť možnosť podávať pripomienky do 16. 03. 2009 na adresu .