Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Oznam pre verejnosť

13.07.2017

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že dňa 03.07.2017 prijal: žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov, s úrovňou ochrany pre činnosti zatriedené do rizikových tried 1 a 2 , od používateľa Biomedicinske centrum SAV v Bratislave, podľa §13 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon" ) Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 11.08.2017 na adresu: pripomienky GMO@enviro.gov.sk