Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Oznam pre verejnosť 11.02.2014

11.02.2014

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že Ústav molekulárnej biológie SAV podal žiadosť o zmenu rozhodnutia č. 2266/300/2003-5.2.-11-PPZ8 a 30699/2007-2.3-13-PPZ49 o súhlase na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1 (zrušenie súhlasov pre vybrané uzavreté priestory), dňa 07. 02. 2014, podľa § 36 ods. 1 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 12.03.2014 na adresu: .