Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Oznam pre verejnosť, 10. 05. 2011

10.05.2011

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov, dňa 05. 05. 2011 podala žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretého priestoru s úrovňou ochrany 1.

Účel použitia: základný výskum.

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 10. 06. 2011 na adresu: