Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Oznam pre verejnosť, 10.02.2010

10.02.2010

Odbor biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že dňa 04. 02. 2010 podal ohlasovateľ Centrum výskumu rastlinnej výroby - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany žiadosť na prvé a každé ďalšie zavedenie geneticky modifikovanej kukurice NK603 do životného prostredia:

  1. žiadosť (pdf, 189 kB)
  2. mapy pozemkov (pdf, 3 239 kB)
  3. posudok z posudzovania rizika (pdf, 145 kB)
  4. havarijný plán (pdf, 298 kB)
  5. informácia o spracovaní odpadu (pdf, 227 kB)

 

Ku zverejneným materiálom má verejnosť možnosť podávať pripomienky do 12. 03. 2010 na adresu: