Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Oznam pre verejnosť, 10.02.2010

10.02.2010

Odbor biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že dňa 28. 01. 2010 podal ohlasovateľ Centrum výskumu rastlinnej výroby, Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany žiadosť o zmenu rozhodnutia č. 17773/2009-2.3-12-ZZP 13 o súhlasoch na prvé a každé ďalšie zavedenie geneticky modifikovaných hybridov kukuríc Bt11 × MIR604 × GA21 a Bt11 × GA21 do životného prostredia:

  1. žiadosť (pdf, 161 kB)
  2. havarijný plán (pdf, 195 kB)

Ku zverejneným materiálom má verejnosť možnosť podávať pripomienky do 11. 03. 2009 na adresu .

Bližšie informácie o žiadosti na zavedenie GM kukuríc Bt11 × MIR604 × GA21 a Bt11 × GA21 do životného prostredia, na ktorú sa ohlasovateľ odvoláva, nájdete v oznamoch pre verejnosť zo dňa 12. 2. 2009.