Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Oznam pre verejnosť, 08.02.2011

08.02.2011

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že dňa 11. 01. 2011 podal ohlasovateľ Centrum výskumu rastlinnej výroby, Piešťany žiadosť o vydanie súhlasu so zavedením geneticky modifikovanej kukurice MIR604 do životného prostredia:

 

  1. žiadosť (pdf, 420 kB)
  2. posudok z posudzovania rizika (pdf, 115 kB)
  3. havarijné plány (pdf, 80 kB)
  4. informácia o spracovaní odpadu (pdf, 28 kB)

 

Pripomienky verejnosti očakávame do 09. 03. 2011 na adresu .