Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Oznam pre verejnosť 07.04.2014

07.04.2014

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že Virologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava podal dňa 04.04.2014, podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov, žiadosť č. 18954/2014 (5428/2014-3.2.-PPZ93) o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1, žiadosť č. 18959/2014 (5430/2014-3.2.-PPZ94) o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1 a žiadosť č. 18965/2014 (5431/2014-3.2.-PPZ95) o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1.
Účel použitia: základný výskum.

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 05. 05. 2014 na adresu: .