Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Oznam pre verejnosť 07.01.2013

07.01.2013

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že Centrum výskumu rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany, podal žiadosť o vydanie súhlasu na prvé a každé ďalšie zavedenie geneticky modifikovanej cukrovej repy H7-1 do životného prostredia, dňa 21.12.2012, podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

 

Pripomienky verejnosti očakávame do 08. 02. 2013 na adresu: .

  1. Žiadosť (zip, 588 kB)
  2. Informácia o spracovaní odpadu (rtf, 134 kB)
  3. Mapa (zip, 152 kB)
  4. Posudok z posudzovania rizika (rtf, 159 kB)
  5. Havarijný plán (rtf, 245 kB)