Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OZNAM PRE VEREJNOSŤ, 05. 05. 2010

05.05.2010

Žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov

Odbor biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že dňa 29. 04. 2010 podal používateľ Evonik Fermas spol. s r.o., Slovenská Ľupča, podľa § 13 ods. 1 písm. a/ zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov na genetické technológie s úrovňou ochrany 1.

Pripomienky verejnosti očakávame do 03. 06. 2010 na adrese .