Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OZNAM PRE VEREJNOSŤ, 05. 05. 2010

05.05.2010

Žiadosť o zmenu rozhodnutí o súhlasoch na zavedenie GM kukuríc do životného prostredia

Odbor biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že dňa 14. 04. 2010 podal ohlasovateľ Centrum výskumu rastlinnej výroby - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany žiadosť o vyňatie lokality Tekovské Lužany z rozhodnutí č. 20695/2008-2.3.-8-ZZP7, 17784/2009-2.3.-9-ZZP14,
17781/2009-2.3.-11-ZZP15, 14254/2010-2.2.-6-ZZP20 o súhlasoch na prvé a každé ďalšie zavedenie geneticky modifikovaných kukuríc MON88017, MON89034, MON88017 x MON89034, MON 89034 x N603, NK603 x MON 810 a MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 do životného prostredia, z dôvodu nerealizovania pokusov na lokalite v roku 2010.

Pripomienky verejnosti očakávame do 03. 06. 2010 na adrese .