Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Oznam pre verejnosť, 02.02.2011

02.02.2011

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že dňa 11. 01. 2011 podal ohlasovateľ Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany žiadosť o zmenu rozhodnutia č. 21115/2010-2.2-6-ZZP24 o súhlasoch na prvé a každé ďalšie zavedenie geneticky modifikovaných hybridov kukuríc Bt11 × MIR604 × GA21 a Bt11 × GA21 do životného prostredia:

  1. žiadosť (pdf, 427 kB)
  2. posudok z posudzovania rizika (pdf, 274 kB)
  3. havarijné plány (pdf, 161,5 kB)
  4. informácia o spracovaní odpadu (pdf, 176 kB)

Pripomienky verejnosti očakávame do 03. 03. 2011 na adresu .

Bližšie informácie o žiadosti na zavedenie GM kukuríc Bt11 × MIR604 × GA21 a Bt11 × GA21 do ŽP, 
na ktorú sa ohlasovateľ odvoláva nájdete v oznamoch pre verejnosť zo dňa 12. 2. 2009.