Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OZNAM PRE VEREJNOSŤ, 01. 06. 2009 – žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov a o spojenie konania s posudzovaním ohlásenia

05.06.2009

Odbor biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že ohlasovateľ Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, Bratislava podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona  151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon"), dňa 17. 04. 2009 podal žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov, zaevidovaných na MŽP SR pod č. 416069, 417069, 418069, 419069 s úrovňou ochrany 1 a zároveň požiadal  podľa § 33 ods. 6 zákona o spojenie konania s posudzovaním ohlásenia podľa § 12 ods. 2 písm. b/ zákona.

Účel použitia: základný výskum. 

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 22. 06. 2009 na adresu: