Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Oznam pre verejnosť, 01.03.2011

01.03.2011

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že dňa 14. 02. 2011 podal ohlasovateľ Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany žiadosť o zmenu rozhodnutia č. 13932/2010-2.2-13-ZZP17 o súhlase na prvé a každé ďalšie zavedenie geneticky modifikovaných vyšších rastlín línií a hybridov odvodených od cukrovej repy H7-1 do životného prostredia:

1. žiadosť (pdf, 394 Kb)

2. posudok z posudzovania rizika (pdf, 572 Kb)

3.havarijný pláh (pdf, 362 Kb)

4.informácia o spracovaní odpadu (pdf, 176 KB) 

 

Pripomienky verejnosti očakávame do 31. 03. 2011 na adresu .