Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OZNAM PRE VEREJNOSŤ, 01.02.2010

01.02.2010

Odbor biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že dňa 13. 01. 2010 podal ohlasovateľ Centrum výskumu rastlinnej výroby - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany žiadosť o zmenu rozhodnutí č. 20695/2008-2.3.-8-ZZP7 a č. 17784/2009-2.3.-9-ZZP14 o súhlasoch na prvé a každé ďalšie zavedenie geneticky modifikovaných kukuríc MON88017, MON89034, MON88017 x MON89034, MON 89034 x N603 a NK603 x MON 810 do životného prostredia:

  1. žiadosť (pdf, 3 557 kB)

do 03. 03. 2010 na adresu

Informácie k predmetným GM kukuriciam boli uvedené v predchádzajúcich žiadostiach, na ktoré sa ohlasovateľ odvoláva; nachádzajú sa v oznamoch pre verejnosť zo dňa 29. 1. 2008 a 12. 2. 2009.