Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Doplnenej dokumentácie už zverejnenej žiadosti o vydanie súhlasu

18.03.2013

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že v dňoch 04. 02. 2013 a 14. 03. 2013 Centrum výskumu rastlinnej výroby, Piešťany, doplnil žiadosť o vydanie súhlasu na prvé a každé ďalšie zavedenie línii a hybridov odvodených z geneticky modifikovanej cukrovej repy H7-1 do životného prostredia (oznam zo 7. januára 2013).

V predmetnej žiadosti zmenil a doplnil nasledovné údaje:

  1. Žiadosť- časť E body 1, 2, 3; časť F body 1 a 4; časť G bod 4 (rtf, 13 MB)
  2. Havarijný plán (rtf, 14 MB)
  3. Informácia o spracovaní odpadu (rtf, 128 kB)

Tento oznam informuje o konečnej podobe dokumentácie k žiadosti a nie je výzvou na podávanie pripomienok.