Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Centrum biovied SAV, Bratislava

05.08.2019

 

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje verejnosti, že Centrum biovied SAV, Bratislava podal dňa 29. júla 2019 žiadosť o zrušenie súhlasov na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 2 podľa § 36 ods. 1 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov. Vybavenie priestorov s úrovňou ochrany 2 sa uplatňuje pri činnostiach predstavujúcich malé riziko pre ľudský organizmus a ostatné životné prostredie.

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 04. septembra 2019 na adresu: .