Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Verejné obstarávanie (projekt OPŽP: "Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky")

 Zverejňovanie oznámení o začiatku a výsledkoch plánovaných verejných obstarávaní v zmysle zákona NR SR

č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.