Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Záverečné stanovisko: Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

13.06.2018

Ministerstvo životného prostredia SR oznamuje, že v súlade s § 14, 15 a 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo vydané záverečné stanovisko k strategickému dokumentu s celoštátnym dosahom „Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy – aktualizácia“.

Záverečné stanovisko sa nachádza na stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-adaptacie-slovenskej-republiky-na-nepriaznive-dosledky-zmeny.