Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rozhodnutie: Zariadenie na zber, zhodnocovanie a prípravu na opätovné použitie odpadov z plastov, znečistených nebezpečnými látkami a spracovanie do podoby spoločensky požadovaného výrobku

05.03.2018

Rozhodnutie: Zariadenie  na zber, zhodnocovanie a prípravu na opätovné použitie odpadov z plastov, znečistených nebezpečnými látkami a spracovanie do podoby spoločensky požadovaného výrobku  

Podrobnejšie informácie