Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2357 Cerová vrchovina do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

07.04.2017

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2357 Cerová vrchovina do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 108 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2357 Cerová vrchovina (jpg, 2,81 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2357 Cerová vrchovina (pdf, 245 kB)