Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2101 Klokočovské rašeliniská do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

12.04.2017

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2101 Klokočovské rašeliniská do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 76,2/ kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2101 Klokočovské rašeliniská (jpg, 2,96 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2101 Klokočovské rašeliniská (pdf, 124 kB)