Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0969 Hradné lúky do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

25.04.2017