Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0913 Fačkovské lúky do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

21.04.2017

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0913 Fačkovské lúky do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 68,2 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0913 Fačkovské lúky (jpg, 2,75 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0913 Fačkovské lúky (pdf, 119 kB)