Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0893 Kunešovské lúky do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

18.04.2017

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0893 Kunešovské lúky do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 105 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0893 Kunešovské lúky (jpg, 2,94 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0893 Kunešovské lúky (pdf, 126 kB)