Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0861 Riečanské lúky do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

18.04.2017

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0861 Riečanské lúky do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 104 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0861 Riečanské lúky (jpg, 2,91 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0861 Riečanské lúky (pdf, 119 kB)