Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0801 Kurinov vrch do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

24.04.2017

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0801 Kurinov vrch do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 87,4 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0801 Kurinov (jpg, 2,76 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0801 Kurinov (pdf, 121 kB)