Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0830 Polesie do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

06.04.2017

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0830 Polesie  do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 65,1 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0830 Polesie (jpg, 2,86 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0830 Polesie (pdf, 11,2 kB)