Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0937 Kustrica do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

11.04.2017

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0937 Kustrica do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 71,8 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0937 Kustrica (jpg, 0,99 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0937 Kustrica (pdf, 121 kB)

 

Pozvánka k 2. prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0937 Kustrica do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu