Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0822 Malý Dunaj do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

02.05.2017