Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Kontrakty s podriadenými organizáciami

2020

Slovenský hydrometeorologický ústav

Výskumný ústav vodného hospodárstva

2019

Štátna ochrana prírody SR

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Slovenský hydrometeorologický ústav

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

2018

Výskumný ústav vodného hospodárstva 

Slovenský hydrometeorologický ústav

Slovenská agentúra životného prostredia

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 

Národná zoo Bojnice

Štátna ochrana prírody SR

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007